• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Tổng hợp kiến thức về Incoterms 2010

Ngày 09/10/2015

Tổng hợp một số kiến thức về Incoterms 2010

Các điều khoản dùng chung cho bất kỳ loại hình vận vận chuyển nào:

EXW - Ex Works– Giao tại xưởng
FCA - Free Carrier– Giao cho nhà chuyên chở
CPT - Carriage Paid To- Cước phí trả tới
CIP - Carriage and Insurance Paid– Cước phí và bảo hiểm trả tới
DAT - Delivered At Terminal(new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)
DAP - Delivered At Place(new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)
DDP - Delivered Duty Paid– Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

FAS - Free Alongside Ship– Giao tại mạn tàu
FOB - Free On Board– Giao lên tàu
CFR - Cost and Freight– Trả cước đến bến
CIF - Cost, Insurance and Freight– Trả cước, bảo hiểm tới bến

EXW (Ex Works) Giao tại xưởng: Người mua sẽ chịu toàn bộ phí tổn và rủi ro trong việc đưa hàng từ đầu người bán đến điểm cuối cùng. Người bán có trách nhiệm đặt hàng dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho). Điều khoản này thể hiện trách nhiệm tối thiểu của người bán. Điều khoản này được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển.

ExWorks (EXW): the seller fulfills his obligations by having the goods available for the buyer to pick up at his premises or another named place (i.e. factory, warehouse, etc.). Buyer bears all risk and costs starting when he picks up the products at the seller’s location until the products are delivered to his location. Seller has no obligation to load the goods or clear them for export.

EXW Ex Works / Ab Werk

Nach dieser Klausel erfüllt der Verkäufer seine Lieferverpflichtung bereits dann, wenn er die Ware dem Käufer zur vereinbarten Zeit beim Verkäufer oder an einem anderen benannten Ort (z.B. ab Werk, Fabrik, Lager etc.) zur Abholung bereitstellt. Diese Klausel stellt für den Verkäufer somit die günstigste Klausel dar.

FCA (Free Carrier) Giao cho nhà chuyên chở: Người bán có nghĩa vụ giao hàng, làm thủ tục xuất khẩu cho đến tận khi giao cho nhà chuyên chở được chỉ định bới người mua tại điểm hoặc địa điểm đã được chỉ định. Nếu người mua không chỉ rõ địa điểm giao hàng chính xác, người bán sẽ chọn trong những điểm hoặc địa điểm nơi mà nhà chuyên chở sẽ nhận hàng. Khi người bán được yêu cầu hỗ trợ tìm và ký hợp đồng với nhà chuyên chở, trách nhiệm rủi ro và phí tổn ngươi mua sẽ phải gánh chịu. Điều khoản này được dùng cho tất cả các hình thức vận chuyển

Free Carrier (FCA): the seller delivers the goods export cleared to the carrier stipulated by the buyer or another party authorized to pick up goods at the seller’s premises or another named place. Buyer assumes all risks and costs associated with delivery of goods to final destination including transportation after delivery to carrier and any customs fees to import the product into a foreign country.

FCA Free Carrier / Frei Frachtführer

Nach dieser Klausel ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware auf eigene Rechnung und eigenes Risiko bis zu einem vereinbarten Ort liefern zu lassen und sie dort dem Frachtführer zu übergeben. Zudem hat er die Ausfuhrgenehmigung und/oder andere behördliche Genehmigungen zu beschaffen und alle Zollformalitäten zu erledigen.

FOB(Free On Board): Người mua chịu mọi phí tổn và rủi ro ngay sau khi hàng được giao qua lan can tàu tại cảng xuất khẩu. Người mua đồng thời có nghĩa vụ làm thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông.

Free on Board (FOB): seller clears the goods for export and delivers them when they are onboard the vessel at the named port of shipment. Buyer assumes all risks/cost for goods from this moment forward.

FOB Free On Board / Frei An Bord

Nach dieser Klausel ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware an Bord des vom Käufer benannten Schiffes im benannten Verschiffungshafen zu liefern. Zudem hat er ggf. die Ausfuhrgenehmigung und/oder andere behördliche Genehmigungen zu beschaffen und alle Zollformalitäten zu erledigen. Der Verkäufer ist jedoch nicht zur Erledigung der Einfuhrformalitäten sowie zur Zahlung der Einfuhrabgaben verpflichtet.

CIF(Cost, Insurance & Freight): Người bán có nghĩa vụ giống như điều khoản CFR tuy nhiên người bán có thêm nghĩa vụ mua bảo hiểm rủi ro về hư hại và tổn thất hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển. Người bán có nghĩa vụ làm các thủ tục xuất khẩu. Điều khoản này chỉ áp dụng cho vận tải đường biển hoặc đường sông.

Cost, Insurance, and Freight (CIF): seller clears the goods for export and delivers them when they are onboard the vessel at the port of shipment. Seller bears the cost of freight and insurance to the named port of destination. Seller’s insurance requirement is only for minimum cover. Buyer is responsible for all costs associated with unloading the goods at the named port of destination and clearing goods for import. Risk passes from seller to buyer once the goods are onboard the vessel at the port of shipment.

CIF Cost, Insurance And Freight / Kosten, Versicherung, Fracht 

Nach dieser Klausel ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware auf eigene Rechnung bis zu einem vereinbarten Lieferort zu liefern und darüber hinaus einen Vertrag über die Beförderung der Ware bis zum einem Bestimmungshafen abzuschließen. Zudem hat er ggf. die Ausfuhrgenehmigung und/oder andere behördliche Genehmigungen zu beschaffen und alle Zollformalitäten zu erledigen. Zusätzlich hat der Verkäufer auf eigene Rechnung eine Transportversicherung abzuschließen.

DDP(Delivered Duty Paid)Giao đã trả thuế: Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận tại nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết các phí tổn và rủi ro cho đến khi hàng đến đích, gồm cả các chi phí thuế và khai hải quan. Điều khoản này không phân biệt hình thức vận chuyển.

Delivered Duty Paid (DDP): seller bears all risks and costs associated with delivering the goods to the named place of destination ready for unloading and cleared for import.

DDP Delivered Duty Paid / Geliefert Verzollt

Nach dieser Klausel ist der Verkäufer verpflichtet, die zur Einfuhr bereits freigemachte Ware dem Käufer auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am vereinbarten Ort zur Verfügung zu stellen.

EXW: nghĩa vụ người bán được tối ưu nhất

DPP: nghĩa vụ của ngừoi mua hàng được tối ưu. 

St: Huyền Hương

Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo