• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 08/10/2015

Tổng hợp một số câu hỏi về chuyên ngành Quản trị kinh doanh trong phỏng vấn APS

Đề 1: Điền tài khoản vào bảng Cân đối kế toán. Tính tổng nguồn vốn

Trả lời: Các bạn học kế toán, xem lại phần định khoản và bảng Cân đối kế toán

 Đề 2: Khó khăn khi hoạt động ở thị trường nước ngoài? Cách dễ nhất để tham gia thị trường nưóc ngoài?

Trả lời:

Khó khăn khi một doanh nghiệp hoạt động ở thị trường nước ngoài:

+ Thủ tục pháp lý phức tạp: các doanh nghiệp gặp rào cản về ngôn ngữ và khó tiếp cận với các thủ tục pháp lý tại nước ngoài

+ Thiếu thông tin về thị trường: Việc tìm hiểu số liệu, thông tin thị trường, khảo sát thị trường tại nước ngoài là việc rất khó và tốn tiền bạc.

+ Cạnh tranh với các thương hiệu nội: Một thương hiệu mới đến từ quốc gia khác rất khó cạnh tranh với các doanh nghiệp nội đã đi vào tiềm thức người tiêu dung.

+ Khó khăn trong việc tuyển dụng các nhân viên tốt

+ Rào cản về văn hóa và ngôn ngữ

Cách dễ nhất để tham gia thị trường nước ngoài: Mua lại và sáp nhập một doanh nghiệp bên nước ngoài hoặc đầu tư vốn vào một doanh nghiệp nội tại nước đó

 Đề 3: Mô tả bảng lãi suất FED và EURO. Định nghĩa lãi suất Fed và Euro

Trả lời: ( Mang tính chất tham khảo)

- Lãi suất FED: Lãi suất mà Fed công bố thực chất không phải là lãi suất cơ bản (Prime Rate) mà là Fed Funds Rate. Đây là lãi suất mà các tổ chức tín dụng (thường là các ngân hàng) cho nhau vay phần vốn dự trữ bắt buộc dư thừa (hoặc thiếu hụt tạm thời) đang nằm trong quỹ dự trữ liên bang theo yêu cầu đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng (có thể gọi là lãi suất điều hoà vốn dự trữ overnight).

So với lãi suất cơ bản (Prime rate) thì Fed Funds Rate thấp hơn (một số nước gọi Fed Funds Rate là lãi suất cơ sở). Lãi suất cơ bản được công bố bởi các ngân hàng và thường cao hơn Fed Funds Rate khoảng 2,5 đến 3%.Fed Fund Rate thực chất không phải là lãi suất cơ bản mà là lãi suất điều hoà vốn dự trữ của các tổ chức tín dụng do FED công bố làm cơ sở cho việc hình thành các lãi suất khác trong đó có lãi suất cơ bản. Trong khi cả lãi suất điều hoà vốn dự trữ và lãi suất cơ bản đều song song tồn tại thì FED thường chỉ công bố lãi suất điều hoà vốn dự trữ (Fed Fund Rate). Vì thế, người ra chỉ chú ý đến thông tin này và gán cho nó cái tên “lãi suất cơ bản”.

-Euro: Bạn nào giúp mình trả lời câu này?

 Đề 4: Bài toán thống kê, các cách phân bố xác xuất.( tư học nhé các bạn)

Vào phỏng vấn:

- Giới thiệu, có bạn ở Đức ko, tại sao thích sang Đức học

- Môn Thị trường và các thể chế tài chính học gì? Nêu các công cụ tài chính. Ngân hàng đầu tư làm gì?

Trả lời:

-Chức năng của các công cụ tài chính: (i) phòng ngừa các rủi ro tài chính; (ii) tạo ra thu nhập; (iii) tiết kiệm chi phí; và (iv) huy động vốn. Công cụ tài chính có thể được phân chia thành nợ (là khoản vay nhà đầu tư cung cấp cho doanh nghiệp) hoặc vốn cổ phần (thể hiện quyền sở hữu đối với doanh nghiệp).

-Các công cụ tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn mua cổ phần, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi,…

-Chức năng của ngân hàng đầu tư: một định chế đóng vai trò như một trung gian tài chính để thực hiện hàng loạt các dịch vụ liên quan tới tài chính như bảo lãnh: làm trung gian giữa các tổ chức phát hành chứng khoán và nhà đầu tư, tư vấn giúp dàn xếp các thương vụ mua lại và sáp nhập cùng các hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp khác và môi giới cho khách hàng là các tổ chức (định nghĩa của Investopedia). Cần nhấn mạnh rằng, đối tượng khách hàng chính của ngân hàng đầu tư là các tổ chức, công ty và chính phủ không phải là khách hàng cá nhân.

- Giới thiệu Thị trường chứng khoán Việtnam, co phải công ty nào muốn niêm yết cũng được ko ?

Trả lời:

Không phải công ty nào muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng đươcj. Một công ty muốn niêm yết phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn :

Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Có ít nhất một năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yếttối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm; không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;tuân thủ các quy định của pháp luật về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi;

- Tối thiểu 15% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ;

- Cổ đônglà cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữulà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

- Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

- Ktế Vi mô khác Vĩ mô ở chỗ nào?

Trả lời

-Kinh tế vĩ mô nghiên cứu haotj động của toàn bộ nền kinh tế như: tang trưởng kinh tế, sự biến động của giá cả( lạm phát), việc làm của cả quốc gia( thất nghiệp), cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái..

Ví dụ: Nền kinh tế Việt nam năm 2004 tăng trưởng 7,2%; lạm phát 8%, cán cân thương mại cân bằng… Đây là tín hiệu phản ánh nền kinh tế của VN đang trên đà phát triển

-Kinh tế vi mô: nghiên cứu hoạt động của các tế bào kinh tế trong nền kinh tế là ccá doanh nghiệp, hộ gia đinh, nghiên cứu những yếu tố quyết định giá cả, số lượng sản phẩm,.. trong các thị trường riêng lẻ,..

-Ví dụ: Trên thị trường Hà Nội, vào dịp tết nguyên đán 2015, hàng thủy sản được tiêu thụ mạnh, do đó có thể tang giá mạnh.

Xong xuôi thằng này hỏi thằng kia, có hỏi gì nó ko? (hỏi lắm thế mà còn định hỏi tiếp à) Không có j nữa, that''''''''s fine.

<T2/2013>

Chia sẻ nhé, mình học QTKD ra trg 2012, hn t vừa đi phỏng vấn về. theo lịch là 12.20 nhưng do đến sớm thế là ông ấy gọi vào thi luôn, thế là mình chiến đấu luôn.

Làm btap 20p đề Was ist Management? Was sind die Prinzipien des Managements ?

Trả lời:

-Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

-Các nguyên tắc của quản trị:

+ Tuân thủ pháp luật và thông lệ kinh doanh

+ Phải xuất phát từ khách hàng

+ Hiệu quả và hiện thực

+ Chuyên môn hóa

+ Biết tận dụng thời cơ và môi trường kinh doanh

sau 20p thì đc dẫn sang Interview . ông ấy bảo giới thiệu về bản thân gia đình, học cái gì và học ở đâu, ai sẽ trả tiền học cho mình. rồi sang đến bảng điểm toàn môn ở ky 5,6.7.8 mọi ng chú ý học kỹ nhé, e phỏng vấn nói chung là chưa tốt làm, hazzz giờ ngồi đợi kq thôi . mình phỏng vấn tận 30p,tra tấn

đã xong APS chúc mọi ng thi sau thi tốt nha. alle gute fuer dir

< Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn nào có đáp án trả lời có thể cmt, mình xin chân thành cảm ơn>

St: Huyền Hương

Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo