• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

vorbereitung

Gửi bởi Guest - (12/08/2018)

chuẩn bị( cái gì, cho cái gì)
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo