• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Betriebsertrag

Gửi bởi Guest - (15/02/2023)

trong mon Kế Toán (rechnungswesen) có từ Betriebsertrag và Einzahlung, em nhờ dịch dùm từ này. Em cảm ơn
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo