• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

zusammengestoßen

Gửi bởi Guest - (13/03/2023)

ich bin vor dem Büro mit meinem Chef zusammengestoßen
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo