• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

vắng mặt

Gửi bởi Guest - (07/01/2023)

"absent" auf Englisch
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo