• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

unterdruck

Gửi bởi Guest - (07/12/2016)

Überdruck là quá áp, vậy Unterdruck dịch là gì ?
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo