• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Österreichisch

Gửi bởi Guest - (05/12/2018)

Từ này ở một số trang từ điển khác có ghi nghĩa quốc tịch Áo có đúng không vậy
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo