• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

schimpfen

Gửi bởi Guest - (02/07/2018)

+ Akk.
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo