• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Eigentümlichkeit

Gửi bởi Guest - (14/04/2019)

die lokalen Eigentümlichkeiten einer Sprache
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo