• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

chiếc váy diêm dúa

Gửi bởi Guest - (08/02/2016)

Tôi muốn biết tính từ diêm dúa trong tiếng Đức là gì
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo