• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Lá lành đùm lá rách

Gửi bởi Guest - (11/11/2018)

Người có điều kiện tốt giúp người gặp khó khăn
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo