• ä
  • Ä
  • ö
  • Ö
  • ü
  • Ü
  • ß

Chân gà

Gửi bởi Guest - (05/11/2016)

Chân gà tiếng Đức đọc như thế nào?
Trả lời
Xem thêm
Trao đổi
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận!
quảng cáo